نصب پیام های شهروندی بر روی بیلبوردهای ایستگاه های اتوبوس

نصب پیام های شهروندی بر روی بیلبوردهای ایستگاه های اتوبوس

نصب پیام های شهروندی بر روی بیلبوردهای ایستگاه های اتوبوس

بنرهایی با محتوای پیام های شهروندی ........

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری خرمشهر :

بنرهایی با محتوای پیام های شهروندی با موضوعات مختلف از جمله اهمیت کتابخوانی ، جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و ... توسط روابط عمومی واموربین الملل شهرداری خرمشهر بر روی بیلبوردهای ایستگاه های اتوبوس سطح شهر نصب شد .

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات