بازدیدهای رییس شورای اسلامی شهر رشت از روند آماده شدن شهر برای نوروز

بازدیدهای رییس شورای اسلامی شهر رشت از روند آماده شدن شهر برای نوروز

به روایت تصویر ؛
بازدیدهای رییس شورای اسلامی شهر رشت از روند آماده شدن شهر برای نوروز
بازدیدهای رییس شورای اسلامی شهر رشت از روند آماده شدن شهر برای نوروز
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات