فعالیت های ستاد سیل شهرداری های مناطق سه گانه

شهرداری منطقه یک

شهرداری منطقه دو

شهرداری منطقه سه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات