ترمیم گذر سپهداری بازار تاریخی اراک جهت انجام عملیات پخش و توزیع آسفال...

ترمیم گذر سپهداری بازار تاریخی اراک جهت انجام عملیات پخش و توزیع آسفال...

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، اجرای عملیات زیر سازی و ترمیم گذر سپهداری بازار تاریخی اراک جهت انجام عملیات پخش و توزیع آسفالت، توسط معاونت اجرایی و پرسنل امانی شهرداری منطقه بافت تاریخی و با همکاری عوامل اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک انجام شد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات