انتشار گزارش کارکرد دفاتر طراحی استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، در جهت شفاف سازی فعالیت های سازمان ، گزارشی از کارکرد دفاتر طراحی را از تاریخ اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۹۷ منتشر کرد.
در این گزارضش علاوه بر درج شماره دفتر طراحی و نام مسئول دفتر تعداد و متراژ پروژه های مربوطه درج گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات