نصرت ا...گرگانی به عنوان مسئول منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه منصوب شد

نصرت ا...گرگانی به عنوان مسئول منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ،محیط بان نصرت ا... گرگانی با حکم اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به عنوان مسئول منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات