تقدیر از روابط عمومی محیط زیست فارس به عنوان روابط عمومی برتر کشوری

تقدیر از روابط عمومی محیط زیست فارس به عنوان روابط عمومی برتر کشوری

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات