حضور مهندس شاکری درجلسه بررسی اعتبارات آخرسال و پیگیری کسری اداره کل در محل خزانه معین استان باحضور استاندار،رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کرمان، معاون عمرانی وجمعی دیگراز مسولین

حضور مهندس شاکری درجلسه بررسی اعتبارات آخرسال و پیگیری کسری اداره کل در محل خزانه معین استان باحضور استاندار،رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کرمان، معاون عمرانی وجمعی دیگراز مسولین

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات