احمدرضا سعید زاده بعنوان مشاور فرهنگی و امور اجتماعی شهردار خرمشهر منصوب شد

احمدرضا سعید زاده بعنوان مشاور فرهنگی و امور اجتماعی شهردار خرمشهر منصوب شد

احمدرضا سعید زاده بعنوان مشاور فرهنگی و امور اجتماعی شهردار خرمشهر منصوب شد

طی حکمی از سوی داود دارابی شهردار خرمشهر.‌‌‌‌‌.....

طی حکمی از سوی داود دارابی شهردار خرمشهر ، آقای احمدرضا سعید زاده بعنوان مشاور فرهنگی و امور اجتماعی شهردار خرمشهر منصوب شد. در بخشی از این حکم عنوان آقای سعید زاده چنین آماده است : با توجه به تعهد و تخصص جنابعالی ، شما را بعنوان مشاور فرهنگی و امور اجتماعی منصوب می نمایم . انتظار دارم حسب حوزه وسیع فرهنگ و شاخصه ی خرمشهر در ایثار و مقاومت در این وظیفه مهم موفق و پیروز باشید./

چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات