برگزاری آخرین جلسه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای در سال ۹۷

برگزاری آخرین جلسه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای در سال ۹۷

با توجه به نامه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، جلسه کمیته بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ به ریاست مدیرعامل شرکت و با حضور معاون مالی، پشتیبانی و منابع انسانی و سایر اعضاء برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، با توجه به نامه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، جلسه کمیته بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ به ریاست مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و با حضور آقای سلاجقه معاون مالی، پشتیبانی و منابع انسانی و سایر اعضاء برگزار گردید. در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون مفاد نامه مذکور تصمیماتی اتخاذ گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات