حجم سیلاب اخیر بیش از ظرفیت مخازن سدهای استان بود

حجم سیلاب اخیر بیش از ظرفیت مخازن سدهای استان بود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان درخصوص عملکرد این شرکت در خصوص مدیریت سیلاب در شهر های گنبد، آق قلا و گمیشان و روستاهای مسیر گفت: با پایش و اندازه گیری سیلاب، اطلاع رسانی برای مردم و مسئولین استانی و شهرستانی به صورت مستمر انجام گردید..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری در خصوص حجم سیلاب این چند روز اخیر گفت : با صدور اخطاریه اداره کل هواشناسی استان، تشکیل جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت و ارزیابی زمان عبور آب در مسیر رودخانه گرگانرود از سراب تا پایاب، و به منظور جلوگیری از تداخل سیلاب و آب خروجی از سد، بر اساس ظرفیت رودخانه در طول مسیر پس از اطلاع رسانی از طریق رسانه ها اقدام به رهاسازی آب از سد گلستان با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در ثانیه  برای مدت ۲۴ ساعت گردید. و ساعاتی قبل از شروع بارندگی دریچه  سد مذکور مسدود و موضوع نیز مجدد اطلاع رسانی گردید.

وی بیان کرد: لکن به دلیل حجم زیاد بارش ها ، در مدت سه روز،  حجم سیلاب بیش از ظرفیت مخازن سدهای استان ایجاد گردید. زیرا ظرف ۲۴ ساعت اولیه در نقاطی از استان ۳۱۸ میلی متر بارش گزارش شده ، در حالیکه کل متوسط بارندگی استان در سال، ۴۵۰ میلی متر است. علاوه بر این بارش های اخیر به صورت محلی و نقطه ای نبوده و در تمام نقاط استان رخ داده است.به ویژه در شرق استان که تا اول فروردین ۹۸ نیز بارش ها ادامه داشت و همین موضوع باعث ایجاد حجم عظیم رواناب گردید ودبی اوج سیلاب ورودی به سد گلستان بالغ بر ۷۰۰ متر مکعب بر ثانیه محاسبه و در سد بوستان بالغ بر ۲۳۰ متر مکعب بر ثانیه اندازه گیری گردیدکه مقادیرفوق  در مخازن سد های استان مدیریت ومقدار آن کاهش یافت به گونه ای که دبی اوج سیلاب پس از سد بوستان به ۱۰۲ متر مکعب بر ثانیه ودبی اوج پس از سد گلستان به ۵۴۵ متر مکعب کاهش یافت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: مضافا اینکه تمامی رودخانه های پایین سد گلستان و سد وشمگیر نیز همزمان با رودخانه های بالادست سدهای مذکور ، دارای سیلاب زیاد بوده اند و رودخانه گرگانرود از محل شهر گنبد صرفا توان عبور بخشی از سیلاب ایجاد شده در اثر بارندگی را دارد و وظرفیت رودخانه بطرف پایین دست نیز کاهش می یابد. به نحوی که حداکثر ظرفیت ایمن آب در بستر رودخانه گرگانرود حدود ۱۲۰ متر مکعب در ثانیه در شهر آق قلا می باشد.  در حالیکه حداقل دبی اوج سیلاب بعد از وشمگیر حداقل ۴۴۰ متر مکعب در ثانیه بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات