مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس: بزرگترین آرزوی ما در سال جدید این است که محیط بانان در رفاه و امنیت شغلی کامل باشند و طبیعت و حیات وحش از شر افراد منفعت طلب و متعرضان به محیط زیست در امان بماند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس: بزرگترین آرزوی ما در سال جدید این است که محیط بانان در رفاه و امنیت شغلی کامل باشند و طبیعت و حیات وحش از شر افراد منفعت طلب و متعرضان به محیط زیست در امان بماند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات