بازدید شهردار تبریز از نمایشگاه صنایع دستی

بازدید شهردار تبریز از نمایشگاه صنایع دستی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات