دستگیری دونفر متخلف وارد شده به حریم سایت گوزن زرد در ارسنجان فارس

دستگیری دونفر متخلف وارد شده به حریم سایت گوزن زرد در ارسنجان فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات