جمع آوری ۵۰ رشته تورماهیگیری ازرودخانه های مازندران

جمع آوری ۵۰ رشته تورماهیگیری ازرودخانه های مازندران

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ،ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابلسر باتوجه به فصل تخم ریزی ماهیان استخوانی و جلوگیری از صید ماهیان در رودخانه بابلرود و شاهزاده این شهرستان به گشت وکنترل پرداختند و طی این گشت و کنترل ۳۰ رشته دام صید ماهی ، ۸ رشته سالیک ، سایرادوات صید و ۱۲ قطعه ماهی سفید از صیادان غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

درنور ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر ۱۵ رشته  تور ماهیگیری از سطح رودخانه های این شهرستان جمع آوری کردند.

درطی گشت و کنترل مشترک ماموران یگان ادارات حفاظت محیط زیست چالوس و  یگان حفاظت آبزیان شیلات از مصب رودخانه های حفاظت شده سردآبرود - چالوس - نمک آبرود دو رشته تور ماهیگیری (سالیک) کشف وضبط شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات