انتخاب شهرداری بیرجند بعنوان شهرداری برتر استان خراسان جنوبی

انتخاب شهرداری بیرجند بعنوان شهرداری برتر استان خراسان جنوبی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات