بازدیدهای نوروزی محمد حسن عاقل منش، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از ایستگاههای آتش نشانی و کمپ های اسکان مسافران

بازدیدهای نوروزی محمد حسن عاقل منش، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از ایستگاههای آتش نشانی و کمپ های اسکان مسافران

به روایت تصویر ؛
بازدیدهای نوروزی محمد حسن عاقل منش، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از ایستگاههای آتش نشانی و کمپ های اسکان مسافران
بازدیدهای نوروزی محمد حسن عاقل منش، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از ایستگاههای آتش نشانی و کمپ های اسکان مسافران
عکس:
- مراد ریحان
- سعید ابراهیم خوانی
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات