بازدید شبانه شهردار از روند خدمت رسانی نوروزی شهرداری بروجرد به مسافران نوروزی در میدان آیت ا... بروجردی

بازدید شبانه شهردار از روند خدمت رسانی نوروزی شهرداری بروجرد به مسافران نوروزی در میدان آیت ا... بروجردی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات