آمادگی کامل عوامل شهرداری در محل استقبا ل از مسافران نوروزی در ورودی شهر از طرف تبریز

آمادگی کامل عوامل شهرداری در محل استقبا ل از مسافران نوروزی در ورودی شهر از طرف تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات