تقدیر و تشکر جمعی از کارکنان و کارگران شهرداری از شهردار بیرجند

تقدیر و تشکر جمعی از کارکنان و کارگران شهرداری از شهردار بیرجند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات