استاندار زنجان از سد کینه ورس بازدید و در جریان نحوه کنترل سیلاب پایین دست این سد قرار گرفت.

استاندار زنجان از سد کینه ورس بازدید و در جریان نحوه کنترل سیلاب پایین دست این سد قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،دکتر حقیقی استاندار زنجان و هیئت همراه ضمن بازدید از سد کینه ورس،در جریان نحوه تخلیه دریچه تحتانی این سد و کنترل سیلاب پایین دست آن قرارگرفتند. در بازدید میدانی دکتر حقیقی از سد کینه ورس شهرستان ابهر، مهندس رضاپور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گزارشی از وضعیت سدهای استان و بویژه سد کینه ورس و اقدامات پیشگیرانه ارائه نمود. مهندس رضاپور اظهارکرد:در حال حاضر حجم مخزن سد کینه ورس ۱۶ میلیون مترمکعب است که سه ماه گذشته مقدار قابل توجهی از آب آن به زمین های پایین دست رها سازی شده بود. وی تاکید کرد: از شامگاه دوشنبه مورخه۹۸.۱.۵ نیز دریچه تخلیه این سد باز شده و نیم میلیون مترمکعب در شبانه روز آب از آن رهاسازی می شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: درصدد هستیم تا حجم آب آن یک متر از ارتفاع کاهش یابد تا ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات