جذب نیروی امریه سربازی در وزارت نیرو

جذب نیروی امریه سربازی در وزارت نیرو

وزارت نیرو به منظور استفاده بهینه از متخصصان در زمان صلح و سوق امکانات علمی کشور به سوی سازندگی مامور نیروی امریه سربازی جذب می کند.

به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران؛ آب و فاضلاب روستایی وزارت نیرو به منظور استفاده بهینه از متخصصان در زمان صلح و سوق امکانات علمی کشور به سوی سازندگی و بالندگی و افزایش سطح بهره وری و اثربخشی کارکنان وظیفه مامور اقدام به جذب نیروی سربازی امریه برای اعزام  در مورخه ۰۱/۰۴/۱۳۹۸می کند در همین راستا سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir به منظور ایجاد فرصت برابر و همچنین شفافیت فرآیند جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت آب و برق راه اندازی شده است، لذا متقاضیان جذب و پذیرش امریه سربازی می توانند جهت اطلاع از شرایط برخورداری از امریه سربازی در صنعت آب و برق و ثبت نام از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۸ لغایت ۳۰/۰۱/۱۳۹۸ به این سامانه مراجعه کنند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

    نظرات