سرکشی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از ادارات شهرستانی و مناطق تحت مدیریت در آغازین روزهای سال جدید

سرکشی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از ادارات شهرستانی و مناطق تحت مدیریت در آغازین روزهای سال جدید

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی به همراه مسئولین حراست و ارزیابی عملکرد اداره کل در آغازین روزهای سال جدید با حضور دربرخی شهرستانهای استان ضمن بازدید از مناطق تحت مدیریت با پرسنل دیدار و گفتگو کردند . به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  ، اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از ادرات حفاظت محیط زیست شهرستانهای سرایان ، فردوس ، بشرویه ، طبس بازدید و با حضور در منزل دو نفر از بازنشستگان حفاظت محیط زیست با آنها دیدار و گفتگو کرد. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات