آماده کردن کیسه های شنی جهت جلوگیری از ورود آب به داخل معابر و منازل سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری سنندج

آماده کردن کیسه های شنی جهت جلوگیری از ورود آب به داخل معابر و منازل سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری سنندج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات