ایجاد چاله و شیار جهت کنترل سیل توسط شهرداری بیجار به روایت تصویر


ایجاد چاله و شیار جهت کنترل سیل توسط شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات