آزادساری آب سد سوار آباد با حضور و پیگیری دکتر بختیاری فرماندار...

باحضور دکتربختیاری فرماندارشهرستان اراک ،غیاثی مدیرکل بحران استانداری مدیرکل منابع اب استان ،نصیری معاون عمرانی فرمانداری ویوسفی بخشدارمرکزی ساعت ۲شب عملیات رهاسازی آب سد سوارآباد بمنظور جلوگیری از سرریز وشکسته شدن سد روستای انجیرک وتخریب اراضی پایین دست انجام شد.

باحضور دکتربختیاری فرماندارشهرستان اراک ،غیاثی مدیرکل بحران استانداری مدیرکل منابع اب استان ،نصیری معاون عمرانی فرمانداری ویوسفی بخشدارمرکزی ساعت ۲شب عملیات رهاسازی آب سد سوارآباد بمنظور جلوگیری از سرریز وشکسته شدن سد روستای انجیرک وتخریب اراضی پایین دست انجام شد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات