‍ گشت مشترک ماموران پارک ملی بمو با ادارات شهر زرقان برای محافظت از اراضی مستثنیات

‍ گشت مشترک ماموران پارک ملی بمو با ادارات شهر زرقان برای محافظت از اراضی مستثنیات

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات