مصاحبه مهندس علیزاده با خبرگزاری صدا و سیما و ارائه گزارشی از...

مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای استانی به ارائه گزارش کاملی از وضعیت بارش ها، وضعیت روخانه ها، وضعیت آب مخازن سدها، وضعیت ذخایر آب استان، وضعیت ورودی و حجم آب سدها در استان پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای استانی در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۹۸ گزارش کاملی از وضعیت بارش ها، وضعیت روخانه ها، وضعیت آب مخازن سدها، وضعیت ذخایر آب استان، وضعیت ورودی و حجم آب سدها در استان ارائه نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات