با هدف تامین برق مشترکان جدید در منطقه یزدانشهر قم ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از پایگاه خبری شرکت برق منطقه ای تهران (تابش)، به منظور تغذیه دائم پست ۲۰/۶۳ کیلوولت بنیاد و تامین برق مشترکان جدید در منطقه یزدانشهر قم، عملیات فونداسیون، برج بندی و سیم کشی تغییر ارتباطات خطوط ۶۳ کیلوولت پست بنیاد (یزدانشهر) از T-OFF به ورود و خروج،  با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال انجام شد.

مجری طرح خطوط فوق توزیع در این مورد تشریح کرد: با جمع آوری یک اسپن از خطوط ۶۳ کیلوولت موجود، و تغییر ارتباطات به صورت دومداره نیروگاه سیکل ترکیبی قم به پست بنیاد، یک مدار از پست جمکران – همتی به پست بنیاد و یک مدار از پست حرم مطهر – سیار یزدانشهر به پست بنیاد ، ارتباطات پست بنیاد از T-OFF به ورودوخروج تغییر یافت. این کار بوسیله احداث ۴ دکل مشبک و سیم کشی مربوطه با سیم لینکس انجام شد.

" اسپن (SPAN): به فواصل افقی بین دو برج متوالی در اصطلاح خطوط انتقال نیرو اسپن می گویند که با حرف اختصاری S. نمایش می دهند و واحد آن متر است."

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات