بازدید دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های کلاله و مراوه تپه و دیدار با کارکنان

بازدید دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های کلاله و مراوه تپه و دیدار با کارکنان

بازدید دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های کلاله و مراوه تپه و دیدار با کارکنان در مورخ ۸ فروردین ۹۸
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات