بازدید شهردار از اقدامات اولیه شهرداری بیجار جهت جلوگیری از خسارات سیل احتمالی


بازدید شهردار از اقدامات اولیه شهرداری بیجار جهت جلوگیری از خسارات سیل احتمالی ساعت ۵ و نیم صبح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات