بررسی میدانی سریع پهنه‌های سیلابی و مناطق مستعد آبگرفتگی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در پنجمین جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت که با حضور مدیرعامل و اعضای کمیته برگزار گردید بر تعیین و ارزیابی سریع نقاط آسیب در شهرستان‌ها و شهر کرمانشاه تاکید گردید.

درویشی مدیرعامل شرکت با اشاره به لزوم تشکیل اتاق فرماندهی سیلاب در شرکت بر شناخت پهنه‌های سیلابی و هیدرولوژی رودخانه‌ها و اتخاذ تدابیر به موقع در شرایط اضطراری و  سیلاب خواستار ارائه سریع داده‌های درست شد. درویشی با اشاره به اهمیت ارزیابی های فنی_ اقتصادی از مناطق سیلابی و پهنه های آبی سیلاب خیز, اولویت فعلی را ارایه نقشه های کاربردی از مناطق و نواحی مختلف استان ذکر کرد که در مواقع سیلابی بتوانند برای ارزیابی خطر در  مستحدثات و سکونتگاه ها به کار روند. وی  ظرفیت سدهای استان در تسکین خطرات سیلاب را خوب و کارشناسی شده توصیف کرد و  ارایه کاربرگهایی از کشش رودخانه های پایین دست سدها, ظرفیت های خارج از دسترس سدها و اراضی در معرض خطر احتمالی سیلاب توسط معاونت بهره برداری و دفاتر مرتبط را جزو اولویتهایی ذکر کرد که لازم است در اسرع وقت بهنگام شود. در ادامه جلسه معاونین طرح و توسعه, حفاظت و بهره برداری و دفتر مطالعات نظرات مبسوط خود درباره شرایط هیدرولوژی سدها و حوضه های مطالعاتی مختلف را ارایه دادند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات