تقدیر فرماندار شهرستان دماوند از مدیریت و پرسنل امور منابع آب...

" مجید صفری" فرماندار شهرستان دماوند با ارائه لوح از "منصور مردانی" مدیر امور منابع آب دماوند و پرسنل آن امور در خصوص برخورد با تخلفات در بخش منابع آب سطحی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، در متن لوح آمده است:

به پاس اهتمام جنابعالی و پرسنل آن امور در تحقق وظایف محول و صیانت از انفال و اراضی ملی و تلاش بی شائبه در آزاد سازی بستر و حریم رودخانه های شهرستان از تصرفات غیرقانونی، بدینوسیله از خدمات ارزشمند انجام یافته در راستای حفظ حقوق عمومی و دولتی تقدیر نموده، امید است همچنان شاهد ادامه تلاش های مجدانه شما باشیم.

مجید صفری

فرماندار دماوند

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات