نیاز به مبحثی با عنوان مدیریت بحران در مجموعه مقررات ملی ساختمان

نیاز به مبحثی با عنوان مدیریت بحران در مجموعه مقررات ملی ساختمان


✅ به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، دکتر طاهره نصر، رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ایجاد چاه های جذبی را راهکاری برای مدیریت منابع آبی می داند و در مورد سیل شیراز می گوید:
عمده مشکلات ایجاد شده در ضعف های اساسی طرح های بالادستی توسعه شهر و نادیده گرفتن بحث هایی از قبیل هیدرولوژی و مهار سیلاب ها در مطالعات جامع است.
چاه های جذبی می تواند به عنوان راهکاری برای مدیریت منابع آبی باشد که امروزه نادیده گرفته می شود.
مکان یابی در بحث های شهرسازی و ساخت و ساز شهری در توسعه های شهری به دست فراموشی سپرده شده است همان گونه که در شیراز کوه های جبل دراک و تپه های چوگیا فدای توسعه شهر و تیرآهن گردید.
متاسفانه از علل سیل اخیر شیراز پر شدن سطح مسیل با خاک است که برای احداث خیابان بوده است و آنچه قابل توجه است اینکه در حاشیه رودخانه خشک و در کف مسیل نیز ساخت و ساز انجام شده که در زمان بحران های بعدی می تواند حادثه ساز شود.
نظارت صحیح بر کلیه عملیاتی که منجر به ساخت و ساز و یا ناشی از ساخت و ساز می باشد حائز اهمیت است، اعم از مکان یابی ساخت و ساز و یا مکان یابی دفع ضایعات ساخت و ساز.
کمیسیون های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ گاه برهم زننده نظم شهری هستند.
انضباط در شهرسازی در مواردی فدای کمیسیون های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شده، در کمیسیون ماده ۵، مجوز تغییر کاربری داده شده و به عواقب این تغییر کاربری اندیشیده نمی شود و از سویی از آنجا که برای شهرداری ها، درآمد پایدار تعریف نشده، کمیسون ماده ۱۰۰ به عنوان کمیسیون درآمدزا برای شهرداری به حساب می آید.
در تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ایجاد هر نوع اعیان و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و نهرها و کانال های طبیعی و مسیل و مرداب و برکه و ... ممنوع اعلام شده و فقط با اجازه وزارت نیرو مجاز می باشد. بنابراین تصرفی که توسط شهرداری در بستر رودخانه صورت گرفته است، تخلف بوده که در دراز مدت موجب خسارت جانی و مادی به مردم شده است.
باید در مقررات ملی ساختمان مبحثی با عنوان «مدیریت بحران» تدوین گردد که این مبحث می تواند با پشتوانه علمی مهندسان هفت رشته ساختمانی، بحران را مدیریت کند.
مدیریت بحران فقط به زمان بعد از حادثه اختصاص نداشته بلکه به پیشگیری از بحران نیز اختصاص دارد و بنابراین تمام رشته های ساختمانی به ویژه شهرسازی و معماری در آن دارای جایگاه می باشد.
پدافند غیرعامل به معنای اصولی پیشگیرانه است که کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران را با بهره گیری از فعالیت های غیر نظامی و فنی و مدیریتی به دنبال دارد و از وارد شدن خسارات مادی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل می رساند.
اینکه فقط کمیته ای به نام پدافند غیرعامل تشکیل شود، کارساز نیست، بایستی در ساخت و سازها مساله پدافند غیرعامل در شهرسازی به خصوص در مکان یابی ها مدنظر قرار گیرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات