بازدید ایت الله حیدری از مرکز مانیتورینگ  مدیریت بحران خوزستان

بازدید ایت الله حیدری از مرکز مانیتورینگ مدیریت بحران خوزستان

آیت الله محسن حیدری صبح یکشنبه از مرکز ماینتورینگ خوزستان بازدید به عمل آورد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات