دید و بازدید نوروزی جمعی از بزرگان محله سعدی شیراز با مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس

دید و بازدید نوروزی جمعی از بزرگان محله سعدی شیراز با مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات