برنامه ریزی مشترک مامورین یگان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان کرمان جهت انجام فعالیت های فرهنگی روز طبیعت

برنامه ریزی مشترک مامورین یگان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان کرمان جهت انجام فعالیت های فرهنگی روز طبیعت

به گزارش مهدی افشارپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان مامورین یگان‌های حفاظت محیط زیست ومنابع طبیعی شهرستان کرمان برنامه ریزی های منظمی جهت اجرای فعالیت های مشترک فرهنگی در روز ۱۳ فروردین،روز میزبانی طبیعت از مردم شریف و فهیم کرمان انجام نموده اند.
​​​​​

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات