حضور سرپرست، معاونین و روسای ستادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در شهرستان‌های درگیر سیل و نظارت بر وضعیت تالاب‌های گمیشان، آلاگل، شور و اینچه برون

حضور سرپرست، معاونین و روسای ستادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در شهرستان‌های درگیر سیل و نظارت بر وضعیت تالاب‌های گمیشان، آلاگل، شور و اینچه برون

حضور سرپرست، معاونین و روسای ستادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در شهرستان‌های درگیر سیل و نظارت بر وضعیت تالاب‌های گمیشان، آلاگل، شور و اینچه برون

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات