ارسال اولین محموله کمک های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان به آسیب دیدگان پلدختر

ارسال اولین محموله کمک های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان به آسیب دیدگان پلدختربه دنبال ایجاد راه دسترسی به شهرستان پلدختر در استان لرستان، اولین محموله کمک های غیرنقدی سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان راهی پلدختر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان لرستان، این محموله در پی فراخوان هیئت مدیره سازمان از محل کمک‌های اعضا فراهم آمده و ظهر امروز سه شنبه سیزدهم فروردین با چند دستگاه خودرو به پلدختر فرستاده شد.
بر اساس این گزارش تنی چند از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان به همراه جمعی از اعضای این سازمان نیز کمک های یاد شده را همراهی می کنند تا از نزدیک ضمن بازدید از منطقه و برآوردنیازهای فوری مردم، برای ساماندهی آسیب دیدگان همکاری کنند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات