ضرورت تدوین و رعایت آیین نامه های حفاظت ساختمان ها در برابر سیل

ضرورت تدوین و رعایت آیین نامه های حفاظت ساختمان ها در برابر سیلدر پی وقوع سیل اخیر در استان خوزستان خسارت هایی به واحدهای مسکونی روستایی و مناطق شهری اهواز که در تراز پایین تر از سطح آب رودخانه کارون قرار دارند، وارد شده و کار امدادرسانی با تمام توان ادامه دارد.
مهندس دویده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پی بازدید از محل های آسیب دیده محله های عامری، سیدخلف و انتهای کیانپارس اهواز، وضع موجود این نقاط را بحرانی توصیف کرد و افزود: در پی سیل اخیر، خروجی فاضلاب ها بالا زده و بر مشکلات موجود افزوده است.
به گفته وی، به دلیل سرریز سد های دز و کرخه، دبی آب کارون به نزدیک ۳ هزار مترمکعب در ثانیه رسیده و احداث خاکریز اطراف رودخانه برای پیشگیری از طغیان آن و جاری شدن سیل در مناطق مسکونی ادامه دارد.
مهندس دویده همچنین از همکاری موثر دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان های تابعه استان به ویژه دفاتر نمایندگی شادگان، اندیمشک، دزفول و شوش یاد کرد که به صورت خودجوش توان تخصصی خود را در اختیار ستادهای اجرایی قرار داده‌اند و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز که هر یک به عنوان معین شهرستان فعالیت می‌کنند، هماهنگی های مشاوره ای و فنی تخصصی اعضای دفاتر با ستادهای بحران را ساماندهی می کنند.
وی گفت: به محض پایان عملیات امداد رسانی و فروکش کردن سیل، گزارش خسارت‌های وارد تهیه و ارائه می شود.
مهندس دویده با اشاره به احتمال وقوع وضعیت های مشابه در آینده، رعایت آیین نامه های مرتبط با ساخت و ساز مقاوم در برابر سیل را ضروری توصیف کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات