پی گیری ایجاد راه ارتباطی بخش ماژین دره شهر ، برطرف شدن مشکل آب شرب دره شهر و روستاها اطراف، برقراری...

پی گیری ایجاد راه ارتباطی بخش ماژین دره شهر ، برطرف شدن مشکل آب شرب دره شهر و روستاها اطراف، برقراری...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات