حضور مهندس کرمی معاونت عمرانی استانداری ایلام و مهندس کاظمی مدیر کل راه و شهرسازی در شهرستان دره شهر تا پایان وضعیت بح...

حضور مهندس کرمی معاونت عمرانی استانداری ایلام و مهندس کاظمی مدیر کل راه و شهرسازی در شهرستان دره شهر تا پایان وضعیت بح...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  منبع خبر

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات