توزیع پاکت جمع آوری زباله وبذر گیاهان بومی بین مسافرین و گردشگران، توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست سطح استان کرمان

توزیع پاکت جمع آوری زباله وبذر گیاهان بومی بین مسافرین و گردشگران، توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست سطح استان کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان، امروز از ساعات اولیه صبح مامورین یگان حفاظت استان به صورت آماده باش در تمامی شهرستان ها از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه مشغول فعالیت های زیست محیطی درجهت حفظ محیط زیست و عدم تخریب طبیعت گردیدند.
مامورین یگان حفاظت محیط زیست تحت مدیریت استان کرمان در روز سیزدهم  فروردین
ضمن انجام فعالیت های روتین همیشکی، بین مسافرین و گردشگران پلاستیک زباله وبروشور توصیه های زیست محیطی توزیع نمودند.
همچنین گفتنی است که در بعضی از شهرستان ها به همراه پاکت جمع آوری زباله، بذر گیاهان بومی همان منطقه از جمله آنقوزه و بادام تلخ جهت کشت در طبیعت با همکاری اداره محترم منابع طبیعی و آبخیزداری توزیع گردید.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات