افزایش ۹۲ درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: متوسط بارش استان ۴۵۰ میلی متر در شرایط نرمال است در حالیکه امسال مقدار قبل از بارش چند روزه پایان سال، ۳۹۷ میلی متر بود که نسبت به سال آبی گذشته ۳۸ درصد اضافه بارندگی را شاهد بودیم. اما بعد از بارش ۲۶ اسفند مقدار بارش به ۵۷۵ میلیمتر رسید در حالی که سال گذشته در همین مقطع بارش استان ۳۰۰ میلی متر رسیده بود و افزایش ۹۲ درصدی را نسبت به بارش های سال گذشته نشان می دهد. . به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری در خصوص حجم سیلاب این چند روز اخیر گفت : با حجم بارش های اخیر ، نزدیک به ۲ میلیارد متر مکعب آب ایجاد شد و سیلابی حدود ۳۰۸ میلیون متر مکعب در استان رخ داد. مهندس نظری اظهار کرد: از روز اول که اخطاریه هواشناسی آمد در مورخ ۲۵/۱۲/۹۷ ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات