آغاز مطالعات احداث پل ارتباطی دره شهر به پل دختر

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات