انتشار فیلم از حمله پلنگ به مردم شیراز صحت ندارد

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات