حضور دکتر کنعانی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در شهرستان گمیشان و بازدید از لایروبی کانال های منتهی به تالاب بین المللی گمیشان

حضور دکتر کنعانی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در شهرستان گمیشان و بازدید از لایروبی کانال های منتهی به تالاب بین المللی گمیشان

حضور دکتر کنعانی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در شهرستان گمیشان و بازدید از لایروبی کانال های منتهی به تالاب بین المللی گمیشان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات