حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در مراسم بزرگداشت "موسیو آرسن میناسیان" در خاتم الانبیا و مزار ایشان

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در مراسم بزرگداشت "موسیو آرسن میناسیان" در خاتم الانبیا و مزار ایشان

به روایت تصویر ؛
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در مراسم بزرگداشت "موسیو آرسن میناسیان" در خاتم الانبیا و مزار ایشان
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در مراسم بزرگداشت "موسیو آرسن میناسیان" در خاتم الانبیا و مزار ایشان
عکس : مراد ریحان
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات