فراخوان کمک به سیل زدگان استان لرستان

فراخوان کمک به سیل زدگان استان لرستان

از آن زمان تا کنون تیم نجات موج پیشرو در تمامی زلزله ها و سیل های بزرگ روی داده در کشور ضمن حضور در عملیات نجات در حمایت از خانواده های آسیب دیده از اسکان اضطراری تا موقت تلاش نموده است .
موج پیشرو مفتخر است که در طی پانزده سال فعالیت خود، با شفافیت و ارایه گزارشات بروز خود بر روی سایت رسمی و کانال تلگرافی خویش، تمامی اقدامات خود را در معرض دید و نظارت حامیان خود قرار داده است.
در حال حاضر تیم نجات موج پیشرو در منطقه حادثه دیده از سیل در استان لرستان حضور دارد و سرگرم توزیع کمکهای اهدایی حامیان خود در قالب بسته های حمایتی غذایی و بهداشتی است
شما می توانید کمکهای نقدی خود را به شماره حساب موج پیشرو واریز کنید.

5047.0610.2698.8218
علیرضا سعیدی
بانک شهر

موج پیشرو
@mojepishro
www.mojepishro.com

    نظرات