بازدید مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از سیل بندهای گوریه

بازدید مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از سیل بندهای گوریه

مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از شهر گوریه شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات